top of page

ਪ੍ਰੇਰਣਾ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂਸੁਣਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ।ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਹਰ ਰਾਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ...ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।

bottom of page