ਟੀਸਪ੍ਰਿੰਗ

ਟੀਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਟਨ ਦੀ ਸੌਖੀ ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਟੀਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਬਕ ਪਲਾਨ ਭਾਗ ਵੇਖੋ.

ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ...

teespring.png

TEACHERS PAY TEACHERS

TPT.png